terug naar overzicht
VastgoedABC

Beding van aanwas

Beding van aanwas en Tontine Twee mensen die niet getrouwd zijn en gaan samenwonen, kunnen gebruik maken van deze constructie. tontine worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Wanneer twee mensen die niet getrouwd zijn gaan samenwonen, kunnen ze gebruik maken van de tontine. Dit komt erop neer dat bij een gemeenschappelijke aankoop van een woning een overeenkomst wordt gesloten dat het deel van wie eerst overlijdt, toekomt aan de langstlevende. Die laatste betaalt dan geen Successierechten Successierechten zijn een belasting op erfenissen. successierechten, maar wel Registratierechten Belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten. registratierechten op het deel van de overledene.

Meer info

De klassieke Tontine Twee mensen die niet getrouwd zijn en gaan samenwonen, kunnen gebruik maken van deze constructie. tontine is in onbruik geraakt. Tegenwoordig wordt het beding van aanwas (aanwasbeding) toegepast.

Ongehuwd samenwonenden deden vroeger voordeel bij deze constructie, omdat de Registratierechten Belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten. registratierechten in de regel lager lagen dan de Successierechten Successierechten zijn een belasting op erfenissen. successierechten. Sinds in Vlaanderen de successietarieven voor samenwonenden werden gelijkgeschakeld met gehuwden en vooral sinds 2007 de successierechten voor de gezinswoning ook voor samenwonenden werden afgeschaft, is een dergelijk beding van aanwas niet altijd voordeliger. Ongehuwd samenwonenden die een woning hebben gekocht met een tontine of een beding van aanwas, doen er dus goed aan om na te gaan of de formule voor hen wel nog interessant is.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je

Ga je samenwonen zonder dat je gehuwd bent, dan kan de Vastgoedmakelaar Persoon die optreedt als bemiddelaar bij (ver)koop en (ver)huur van onroerende goederen. vastgoedmakelaar je raad geven over welke formules je kan gebruiken voor de aankoop van een woning. Er zijn immers nog meer mogelijkheden, zoals een aankoop met wederzijdse verhuurbelofte, … De vastgoedmakelaar zet de voor- en nadelen van elke formule op een rijtje, zodat je kan afwegen welke formule in jullie geval het best is.


Vind een vastgoedmakelaar in je buurt
Thema's: 
Alles over: